ПОТРЕСАВАЩА ПРОГНОЗА! През 2050 г. България изчезва! По смъртност и депопулация сме първи в Света! След 30 г. циганите ще са над 50 % от населението на България!

По смъртност и депопулация сме първи!

Бях първият български журналист, посетил Лесото. Това стана през далечната 1986 г., когато трябваше да пътувам от Адис Абеба до Масеру – столицата на Лесото, за среща с тогавашното ръководство на Африканския национален конгрес /АНК/, водещ своята борба срещу апартейда в ЮАР и обявен от него извън закона. Заради това понякога действаха от Лесото.

Къде е Лесото? Това е мини-държава „на края на света“, по-точно в югоизточния край на Африка с голяма височина над морското равнище и с лунен пейзаж.

В случая обаче пиша заради една друга причина, свързана и с България.

България вече е на първо място в света по смъртност на населението. Според последната книга на фактите на ЦРУ ние сме на второ място именно след Лесото – с 14,5 смъртност на 1000 души население. Лесото има 14,9 на 1000.

Но според нашия Национален статистически институт България е на първо място на цялата планета с 15,3 промила през 2015 г., като смъртността е около 112 000 души на година, а раждаемостта е 62 000.

Това означава, че България е и с най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно и от най-високата ни световна смъртност.

Съчетанието на двата показателя дава контурите на най-страшната катастрофа в историята на България – демографската.

Средната продължителност на живота у нас е 74,5 години, като при мъжете тя е 71,2 г., а при жените – 78 години.

Според ЦРУ населението в България към юли 2016 г. е 7 144 653 души. Разделени по етнос и произход: българи – 76,9%, турци – 8%, цигани – 4,4%, други, включително руснаци, арменци и власи – 0,7%, и 10% с неясен произход.

Структурата на населението по възраст показва, че най-многобройна е групата на хората между 25 и 45-годишна възраст, които съставляват 43,3% от цялото население. Съотношението в тази група е 1 589 183 мъже при 1 506 285 жени.

Данните се потвърждават и от здравния доклад на Европейската комисия, според който България е сред страните с най-висока смъртност от различни видове заболявания.

Според прогнозите през близките 50 години в Европа почти няма да има държави с положителен демографски ръст. Повечето ще имат отрицателен ръст, като най-зле отново ще е България със загуба на население от 33 процента – от 7,2 млн. през 2015 г. до 4,9 млн. през 2080 г., като около 50 процента от тях ще бъдат с цигански произход. Това означава, че етническите българи към 2080 г. ще бъдат под 50 процента, което ще е краят на националната държава.

Наред с България най-силен спад се очаква в Германия, Гърция, Португалия, Словакия. Рязко ще нарасне броят на хората в пенсионна възраст в Италия, Германия и Швеция.

Рекорден ще е демографският срив на балтийските държави, Латвия ще загуби 37 на сто от населението.

Най-лошите за България данни и прогнози се потвърждават със завидна и последователна жестокост.

Основата на всяка нация и държавност е човешкият фактор, т.е. демографията. Нещата в основата на България са все по-страшни. Това е отговорът на въпроса защо в началото на ХХІ век България се оказа болният човек на Европа. Раждаемостта в България падна до равнища, които не са били регистрирани и по време на войните. Българите престанаха да раждат и да отглеждат деца.

В това отношение България се превърна в класическия пример на Европа за така наречения преход от „нещо към нищо“.

България е загубила не по-малко от 680 000 души през последните 10 години. За страна със 7,2 милиона души официално население това е огромна загуба. Към нея трябва да се добави и тоталната загуба на още 1,5 милиона души след 1990 г., което е рекордна депопулация не само в целия ЕС, но и в света. Това е световен рекорд. България, която имаше население от 9 милиона през 1985 г., сега има толкова, колкото през 1945 г., тоест непосредствено след Втората световна война, която беше национална катастрофа, предизвикана от монархо-фашизма.

Наред с намаляването, населението остарява. През 2001 г. 16,8 на сто от населението беше над 65 години. Само 13 години по-късно този процент нарасна до 22 на сто. Това означава, че и средната възраст на българите нараства и вече е над 40 години. Естествено и работната сила намалява.

Реално ситуацията на България е екстремният израз на онова, което се случва с повечето източноевропейски нации.

По-кризисна страна, не само според нас, не е имало в Европа през последните 90 години. Няма и да има през следващите 50 години.

Така стигаме и до по-широкия контекст на българската криза, която е само част от актуалната глобална системна криза.

Точно преди 41 години през 1975 г. в САЩ беше приет меморандум за националната сигурност № 200, в който беше поставена задачата да бъде взет под контрол ръстът на населението на планетата и да се осигури глобално намаляване на раждаемостта. Причината беше, че по-нататъшният ръст на световното население представлявала „заплаха за господството на САЩ над световните ресурси“.

С разпадането на СССР и Източна Европа целта вече е постигната.

Според прогнозите на ООН, към средата на ХХІ век средната раждаемост на Земята ще падне под равнището на простото възпроизводство, т.е. човечеството ще започне да измира към 2050 г. Освен в Африка!

Дотогава България няма да я има, но Лесото ще го има.

Автор: проф. Красимир Иванджийски
Източник:  вестник “Строго секретно“

Добавете коментар

коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *